Storbankerna tappar både spar- och lånekunder

Efter många år av stor dominans tappar nu storbankerna rejält mot så kallade nischbanker. Det gäller främst spar- och lånekunder som då fortfarande har kvar sin ordinarie bank till vardagliga bankärenden. Sakta men säkert har kunderna insett att bättre villkor går att hitta hos de konkurrerande småbankerna som ofta har specialiserat sig på enstaka tjänster.

Nischbanker kännetecknas av ett de har ett mindre utbud av finansiella tjänster än storbankerna. Hos vissa går det enbart att spara eller låna pengar medan andra även ger möjlighet till lönekonto, att betala räkningar m.m. Genom att vara smal gällande inriktning kan de även bli specialister på sitt område och mycket ofta erbjuda bättre villkor än hos storbankerna. Det märks tydligt både inom spar- och låneprodukter där nischbankerna tar allt större mark.

Ingen ränta – eller ränta?

Idag erbjuder storbankerna ingen ränta alls eller en extrem låg sparränta. Det är en av orsakerna att många kunder börjar se sig om efter andra alternativ. Visserligen är knappast sparränta hög hos nischbankerna då räntelägen överlag är lågt i Sverige på grund av den låga reporäntan. Men med någon procents sparränta ges i alla fall en viss vinst på att flytta sparkapitalet.

Det är framförallt att bättre ränta går att hos andra aktörer som gjort att storbankerna gått från att haft 71,4 % av det totala sparandet i Sverige till 63 %. Detta över en tioårsperiod. Det betyder även att nischbankerna ökat sin marknadsandel kraftigt genom att de dubblerat andelen under samma period.

Ett större utbud av nischbanker och för låg ränta hos storbankerna är alltså några av orsakerna. Men det handlar även om en trend och ett mönster i samhället. Idag är det betydligt vanligare att privatpersoner har konton hos flera banker. Hos en bank finns sparandet, hos en annan lånen och hos den tredje lönekontot. Detta eftersom man tjänar så mycket på att ”plocka russinen” ur kakan.Lägre ränta på lån

Även när det kommer till lån- och kreditprodukter väljer allt fler att gå till nischbankerna. Konsumenterna är mer medvetna om att en jämförelse av räntesatser och villkor kan spara en hel del pengar. Detta inte minst då både kvällstidningar och ekonomimagasin regelbunden visar räkneexempel som bevisar vikten av att jämföra förskäringar, lån, sparande m.m. regelbundet.

Att kontakta sin bank och se vilken ränta de kan erbjuda på privatlån är ett första steg till de bättre lånevillkoren. Men sen väljer många att även jämföra detta erbjudande mot nischbanker specialiserade mot just privatlån. Inte sällan går det att få bättre ränta hos någon av dessa. I två individuella tester av Sverigekontanter gav ICA-banken lägst ränta till låntagaren. Det betyder inte att alla kommer få lägst ränta hos ICA men att det tydligt bevisar vikten av att jämföra räntor och villkor.

Fakta:

Största tappet och ökningen av privatkunder:

Swedbank – 2007 hade de 25,6 % av marknaden, nu 20,1 %

SEB – 2007 hade de 17,5 % av marknaden, nu 13 ,3 %

Länsförsäkringar – 2007 hade de 0,1 % av marknaden, nu 4,2 %

Övriga – (exempelvis SevenDay, ICA, BigBank) hade 2007 5,9 % av marknaden, nu 12,6 %