AIG ID-skydd Plus

aig idskydd  En bedrägeriform som ökar mycket starkt är ID-kapningar, eller urkundsförfalskning som brottet heter. Bedragaren använder sig av andra personers personuppgifter och med dessa tecknas lån, produkter köps på faktura eller kreditkort beställs. Det räcker ofta med att körkortet/passet eller ID-kortet blivit stulet för att bedragaren ska ha möjligheten att utföra bedrägeriet.

Varför ID-skydd?

aig reklam idskyddID-stöld är idag den bedrägeriform som är allra vanligast i Sverige. Varje år sker ca 85.000 ID-kapningar med stora ekonomiska och praktiska problem för de som blir utsatta. Bedragarna utnyttjar personnummer och ID-handlingar för att exempelvis teckna lån och beställa produkter mot faktura. Många gånger hinner detta ske vid flera tillfällen innan den utsatta märkt det hela.
Med ett ID-skydd minskas risken för ID-kapning och det går även att få ekonomisk ersättning om detta ändå sker.

Är det ett skydd?

ID-skydd kan både vara preventiva (upptäck begynnande bedrägerier) och ersättande (ger praktisk eller ekonomisk hjälp om oturen är framme).

Försäkringen från AIG är inte lika preventiva som ID-skydd från ex. MySafety. Detta eftersom AIG inte har bevakning på ex. UC. Det bör alltså inte ses som ett ”skydd”. Den ska istället ses som en klassisk försäkring som ger ersättning om oturen är framme. I jämförelse mot dess konkurrenter har AIG betydligt högre ersättningsnivåer. Men dess nackdel ligger istället i att man inte har UC-bevakning och inte heller hjälper praktiskt om bedrägeri skulle ske.

Vad ingår i AIG ID-skydd?

Preventivt – Minska risken

På hemsidan presenterar AIG ett flertal tips till de som vill minska risken att bli utsatt för ID-kapning. De har även en tydlig presentation av de första åtgärderna man bör göra om detta trots allt händer. Här finns även nummer till flera kreditupplysningsföretag, Polis m.m.

Man kan även ringa till företaget för att råd om vad man bör tänka på för att minska risken. Däremot har inte kundtjänst öppet dygnet runt.

Företaget har inte heller någon automatisk kontroll mot UC/Adressändring eller liknande, något som ex MySafety och UC har i sina ID-Skydd.

Om det händer – Vilken hjälp får du?

AIG ID-skydd har fokus på att ge ekonomisk ersättning, på hög nivå och vid många olika tillfällen. Därmed skiljer de sig något mot andra ID-skydd. Här erbjuds nämligen inte någon specifik spärrservice om bedragaren skulle vara framme. Det är upp till försäkringstagaren att kontakta Polis, kreditupplysningsföretag och bestrida fakturor. Det praktiska får försäkringstagaren själv ta hand om vilket ger AIG ett litet minus.

Däremot ger de ersättning för ett stort antal händelser.

aig teckna försäkring

När det skett – Ersättningsnivåer

  • Ekonomisk ersättning vid ID-stöld

Skulle en ID-stöld ske ersätts kostnader för juridiskt ombud (max 970.000kr). Utöver det fås ersättning för påvisat inkomstbortfall. Detta exempelvis om man blir tvungen att vara ledig från jobbet för att kunna genomföra specifika åtgärder(max 25.000kr).  Det går även att få ersättning för kostnader som uppstår för att införskaffa nytt ID, pass m.m. (max 5000kr)

Ersättning för ID-stölden är maximalt 1 miljon per försäkringstagare.

  • Ersättning vid stöld

En ID-stöld börjar ofta med att en Id-handling blir stulen. Inte sällan stjäls även väska eller plånbok. I detta fall ersätter försäkringen även kostnaden för dessa. (Maximalt 10.000kr)

Stjäls nycklar ersätts kostnaden för tillverkning av ny nyckel och eventuell byte av lås. Detta gäller då både nycklar till bostad och till fordon. (Maximalt 10.000kr)

Är det mobiltelefonen som stjäls ersätts försäkringstagaren med en likvärdig modell. (Maximalt 5000kr)Även eventuella samtalskostnader (inom 48 timmar efter stölden) som uppkommit ersätts. (Maximalt 10.000kr)

  • Rån vid kontantuttag

AIG ID-skydd är bredare än många andra ID-skydd. Det visar sig bland annat i punkten ovan då de, utöver ID-handlingar, även ersätter för ex. väskor, telefoner m.m. Ytterligare en punkt är att man kan få ersättning för rån som utförs i ”samband med uttag”. Detta upp till 12 timmar efter uttaget. Många gånger täcker även hemförsäkringen detta vilket gör att ersättning kan gå att få från två håll. (Maximalt 5000kr)

Kostnad:

AIG ID-skydd kan tecknas till en enskild person, till ett par eller en hel familj. För en person kostar det 79kr/månad, ett par (sambo/gifta) betalar 149kr månaden och en familj 169kr.

Någon självrisk är det inte på AIG ID-skydd Plus.

Sammanfattning

AIG ID-Skydd skiljer sig på flera punkter mot ID-skydd från flera andra företag. De har ingen bevakning på UC eller andra register för att upptäcka ID-stölden tidigt. De har inte heller öppet dygnet runt i kundtjänst. Skulle något hände är det även upp till försäkringstagaren att bestrida fakturor m.m. Det är dess nackdel.

Dess fördel ligger i de mycket generösa försäkringsbeloppen. De är flera gånger högre än många av dess konkurrenter och ersättning kan även fås för ex. plånbok, väska och telefon.

Det passar för den som vill ha en försäkring med höga förskäringsbelopp och kan tänka sig göra ”jobbet” själv. Vill man ha hjälp med att bestrida fakturor och kontakta företag rekommenderas istället UC eller MySafety.

Gå till AIG ID-Skydd Plus