Bankerna tjänar stort på företagslånen

Branschorganisationen ”Företagarna” anser att företag överlag betalar för höga räntor på sina lån. Dessutom får många företag sämre villkor trots historiskt låg reporänta.

Trots minusränta och låga räntor överlag får företagare generellt för dålig ränta på företagslånen. Under 2017 höjde till och med flera banker sin ränta för dessa lån. Samtidigt är det svårt att veta exakt höjning eller sänkning då företagslån som tecknas via banker alltid har individuell räntesättning. Men det finns faktorer som tyder på att företagen betalar för mycket.

Organisationen Företagarna skapade i början av 2017 en beräkningsmodell för att företag skulle kunna testa sin ränta. Enligt denna undersökning betalar de generellt 1,34% för mycket. Detta gäller då för små och medelstora företag.

Sammantaget betyder det att ca 8 miljarder läggs på företagslånen i ”onödan”. Att företagare accepterar detta beror troligtvis på att man inte är insatt i vilken ränta som man egentligen borde få och att jämförelser mellan olika banker inte sker i tillräckligt stor utsträckning.

Samtidigt vittnar många företagare om att det är svårt att få lån hos storbankerna vilket gör att de söker sig till mindre aktörer  – där räntorna är betydligt högre.

Även stor skillnad hos mindre aktörer

Ser man enbart på de företagslån som presenteras på Sverigekontanter.se är även skillnad stor både gällande räntor och avgifter. Men även gällande om personlig säkerhet behöver finnas för lånet samt om låneansökan är bindande eller inte.

Exempel:

OPR smårutaOPR-Företagslån: Företaget erbjuder företagslån på mellan 30 000 kr och 500 000 kr. Detta med en återbetalningstid på 1 till 18 månader. Om ett lån tecknas på 100 000 kr och amortering sker på 12 månader innebär det att man ska återbetala totalt 152 040 kr. Med andra ord en effektiv ränta på ca 50%. Det är långt över vad man betalar för privatlån och dessutom kräver företaget en personlig borgen för lånet.

Froda smårutaFroda – Froda vänder sig främst till småföretag som snabbt behöver likvida medel. Här kan företag låna mellan 10 000 kr och 1 000 000 kr vilket sedan ska amorteras på 4-12 månader. De tar inte någon ränta på lånet utan har istället fasta avgifter. Ett lån på 100 000 kr över 12 månader skulle återbetalas med ca 110 000 kr. Med andra ord en effektiv ränta på ca 10%. Här krävs inte i regel någon personlig borgen för lånet vilket gör att det enbart är skrivet på själva företaget.

kreditbörsen småruta 2Kreditbörsen – Kreditbörsen är en av de få P2B-företagen som finns i Sverige. Med det menas att det inte är Kreditbörsen som lånar ut pengar utan detta sker av privatpersoner och företag som är villiga att investera i lån. Det Kreditbörsen däremot gör är att erbjuda en plattform där långivare och låntagare kan mötas.

Kreditbörsen erbjuder lån på 30 000 kr upp till 250 000 kr. Amortering sker sedan på 1-36 månader. I vår recension får företaget ett minus för att det uppstår en administrativ avgift på 100kr per månad utöver räntekostnaden. Räntan som ges är från 8%. Däremot framgår det inte vad högsta räntesatsen är. Om en ränta ges på ca 8% kan kostnaden för lånet likställas med Froda. I likhet med Froda behövs inte heller någon personlig borgen. Det kan däremot krävas vid vissa undantagsfall.