Fintechföretagen som vill utmana bankernas lån

Antalet fintechföretag ökar snabbt i Sverige och enligt vissa undersökningar är Sverige det land i världen som har flest startups inom branschen utifrån befolkningsmängd. Med fintech menas företag som på något sätt kopplar samman IT-branschen med finansbranschen.

Några framgångsrika företag är bland annat Klarna och Trustly. Det första företaget erbjuder fakturahantering och finansieringslösningar mot E-handlare medan Trustly skapat en enkel metod att göra direktbetalningar via sin bank vid internethandel.

Inom fintech hittas även P2P-företagen. Företag som vill utmana bankerna och de större kreditbolagens ”monopol” på kreditgivningen genom att erbjuda en plattform där låneverksamheten kan ske direkt mellan privatpersoner.

Lendify smårutaLendify är det största företaget i branschen och företaget har även vuxit rejält senast åren gällande dess utlåningsvolym. Under brutna räkenskapsåret 2016/2017 var lånevolymen på 140 miljoner. Detta mycket tack vare större investerare och att fler privatpersoner valt att investera i lån istället för att spara pengar på sparkonto eller köpa aktier.

Med flera olika säkerhetsfunktioner har Lendify skapat ett säkert sätt att spara i lån med minimal kreditförlust. Men de är inte ensamma på marknaden:

savelend litenSaveLendFick godkänt från Finansinspektionen att bedriva P2P-verksamhet under hösten 2016 och har sedan varit en av de större konkurrenternas till Lendify. Under 2016 var omsättningen bara 14,5 miljoner och lånevolymen 50 miljoner men då får man tänka på att de inte bedrev verksamheten under hela året.

Till skillnad mot Lendify, som har privatlån, så erbjuder Savelend snabblån. Det betyder även att flera kunder återkommer om och om igen vilket inte sker i lika stor utsträckning hos Lendify.

Företaget har även en satsning på P2B-lån dvs företagslån som finansieras av privatpersoner. Hette tidigare Loanstep.

sparlån smårutaSparlån – P2P-företag med stora likheter med Lendify. När företaget påbörjade verksamheten vände man sig i stort sett enbart mot större och etablerade investerare. Sedan dess har man breddat målgruppen för investerare till att även gälla privatpersoner och mindre företag. Omsättningen år 2016 var 1,7 miljoner.

Kreditbörsen smårutaKreditbörsenKreditbörsen har stora likheter med både Sparlån och Lendify. Skillnaden är att det är företagslån. Investerare kan välja risknivå på lånen som sedan lånas ut till den ränta som Kreditbörsen avgör.

Toborrow – Toborrow ägs av riskkapitalbolaget NFT Ventures men har även sökt andra finansiärer. De erbjuder företagslån som privatpersoner, företag och institutioner kan investera i. Deras låneverksamhet skiljer sig däremot något mot många andra P2B-lån då räntan sätts utifrån en auktionsbaserad funktion. En nackdel för företaget är att vissa företag som lånat pengar via plattformen har gått i konkurs och att långivarna därmed har förlorat sitt kapital.

Varför välja P2P-lån?

Som investerare kan P2P-lån vara ett komplement till andra sparformer och investeringar. Avkastningen ligger på ca 2-15% beroende på risknivå och låneform. Många väljer därmed att investera en del av sitt sparkapital i lån istället för att köpa aktier/fonder. Med ökade säkerhetsfunktioner är nämligen risken för att förlora insatt kapital mycket litet. Detta inte minst hos Lendify som har en garanti som kan aktiveras vid kreditförlust.

För låntagarna finns egentligen bara en större orsak att välja dessa lån istället för ett lån hos en bank eller kreditföretag – räntan.

Det är inte säkert att ovan nämnda företag ger bättre ränta än deras konkurrenter men det är i alla fall målet. Hos Lendify går det även att sänka sin ränta löpande under lånets löptid. Detta genom att bland annat betala tillbaka i tid och lära sig mer om privatekonomi.