Lendify inför ”Lendify Rewards”

Lendify rewardsEn trend som delvis slagit igenom är lån där låntagaren kan sänka sin ränta under låneperioden. Det vanligaste är fortfarande att räntan ligger på samma nivå hela tiden men allt fler ser fördelen med de flexibla räntesänkningarna. I slutet av 2017 införde Lendify ett belöningssystem på samma tema.

När en låntagare ansöker om ett lån ger långivaren ett förslag på ränta. Vilken räntenivå som erbjuds beror främst på låntagarens kredithistoria, inkomst och kreditvärdighet. Den ränta som lånet sedan hamnar på kommer att vara lika under hela lånets löptid. Det har länge varit ett standardupplägg inom lånebranschen men flera låneföretag har nu börjat ifrågasätta detta upplägg. Ett upplägg som nämligen inte gynnar låntagaren.

Om ett lån tecknas med amorteringstid på 10 år kan självklart kreditvärdigheten förändrats över denna tid. Men trots förbättrade förutsättningar med exempelvis högre lön, lägre creditscore m.m. så har inte låntagaren fått lägre ränta. Men flera långivare har nu uppmärksammat detta och skapat belöningssystem. Det gäller bland annat Bynk, Moank och nu Lendify.

Lendify Rewards

Till en början behöver man ansöka om att bli medlem i Lendify Rewards. Det beror på att programmet är på Beta-stadie och därmed fortfarande under utveckling. Tanken är däremot att det snart ska lanseras för alla lånkunder.

Kunderna kan tjäna poäng på flera olika sätt. Framförallt handlar det om att betala tillbaka lånet enligt avtalet och därmed inte bli försenad med betalningar. Utöver det kommer man även kunna få poäng genom att gå en webbutbildning inom privatekonomi hos Lendify. Poängen kan sedan användas för att förbättra lånevillkoren på olika sätt.

  • Betalningsfri månad

Använd poäng för att aktivera betalningsfri månad. Under denna månad betalas varken ränta eller amortering på lånet. Genom att välja betalningsfri månad skapas ett betydligt bättre alternativ än att bara ”skjuta upp” betalningar med tillhörande påminnelseavgifter m.m.

  • Sänkt ränta

Genom att betala tillbaka lånet i tid visar låntagare upp för Lendify att man kan hantera ett lån och följa det avtal som är skrivet. Kortfattat så förbättrar man sin kreditvärdighet mot företaget vilket därmed kan skapa en lägre räntenivå. Poängen som samlas kan därför ändra räntan neråt.

  • Sparkonto hos Lendify

De som når den högsta nivån med sina poäng kan få kapital insatt på deras investeringsplattform dvs, investering i lån. Lendify har valt att erbjuda detta alternativ för att få fler att inse fördelen med att investera i lån istället för at spara pengar på ett sparkonto med betydligt lägre ränta.

Aldrig försämrade villkor

lendify-p2p-lanLendify Rewards kan alltså likas med ”Coop-poäng” eller andra poängrelaterade bonusprogram. Ju mer poäng man samlar desto bättre premie kan man välja. Det går därmed att förbättra lånevillkoren över tid. De kan däremot aldrig försämras.

En person som fått sin ränta sänkt och sedan ”slarvar” med kommande betalningar får inte räntan höjd. Däremot minskar antalet bonuspoäng vilket i längden påverkar chansen att få ytterligare räntesänkningar. Villkoren kan alltså inte försämras – men chansen minska till fler förmåner.

Belöningssystem gynnar låntagarna i längden men skapar också ett incitament för låntagaren att vara kvar hos långivare och inte jämföra lån och flytta detta så fort man får bättre ränta någon annanstans.

Besök Lendify[/su_butt