Inkassokrav

Om en faktura (exempelvis återbetalning på lån) inte betalas i tid kan företaget anlita ett Inkassoföretag för att driva in pengarna. Det är fortfarande företaget som vill ha skulden betald men Inkassoföretaget som genomför denna tjänst åt dem.

Att man får ett inkassokrav betyder inte att man har fått en betalningsanmärkning. Det betyder enbart att ett inkassoföretag har fått uppgiften att driva in den skuld som skulle varit betald till ett företag. Däremot är steget nära till att en betalningsanmärkning kommer att utfärdas då detta ofta sker om Inkassoföretaget behöver gå via Kronofogden för att driva in pengarna.

När får Inkasso kopplas in?

Om en skuld inte betalas i tid kan företaget välja mellan att skicka ut en betalningspåminnelse eller direkt lämna över ärendet till ett Inkassoföretag. Det finns alltså inte lagligt krav på att en påminnelse måste skickas ut först. Detta även om de allra flesta företag väljer att skicka på en eller flera påminnelser.

Det finns däremot undantag. Är det kontrollavgifter (ex parkeringsavgifter) måste påminnelse skickas först.

Betalningspåminnelse kostar vanligtvis 60kr. Det är enbart enstaka skulder som kan skapa betydligt högre påminnelseavgifter än så. Är skulden för sen till CSN kan de skicka ut en påminnelse med en avgift på 450kr. Är skulden till Transportstyrelsen (trängselavgift) kan den vara på 500kr, men kallas då för tilläggsavgift.

Att vänta med att betala en faktura till betalningspåminnelsen kommer är alltså inte ett alternativ. För det första uppstår det extra kostnader och för det andra finns inte något krav att påminnelse måste skickas ut. Risken finns alltså att Inkasso kopplas in direkt varpå det uppkommer en ännu större kostnad.

Extra Kostnader

När ett ärende kommer till Inkasso har Inkassoföretaget rätten att ta ut en avgift för Inkassokravet. Detta är (2017) på 180kr. Utöver det tillkommer även eventuell dröjsmålsränta.

Vad göra?

tung skuld bildSkulden är betald

Om skulden redan är betald bör man kontakta Inkassoföretaget och meddela detta. Man bör även dubbelkolla att fakturan verkligen är betald och att både rätt OCR samt PG/BG har angivits. Många gånger tror man att den är betald men vid närmare kontroll visar det sig att så inte är fallet. Spar även originalfakturan och eventuell påminnelse för att göra det lättare vid eventuell tvist.

I det fall som betalningen skett efter att Inkassokravet skickades måste man ändå betala avgiften för denna (180kr).

Skulden är inte betald – Du kan betala

I det fall som skulden inte är betald men möjlighet finns att betala bör detta ske så snabbt som möjligt. Detta eftersom det snabbt kan tillkomma ytterligare kostnader om inte fakturan blir betald i tid.

Skulden är inte betald – Du kan inte betala

Kontakta Inkassoföretaget direkt och förklara din situation. Möjlighet finns ibland att skjuta upp betalningen eller få en avbetalningsplan för att skulden ska kunna regleras.

Har man frågor kring ekonomin och skulden kan man alltid ringa Kronofogdens Kundcenter. Det går även att vända sig till Konsumentverket om man anser att företaget har agerat felaktigt gällande den skuld som de anser inte är betald.

Vad händer om man inte betalar?

Om inte Inkassokravet betalas skickar företaget ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Detta innebär en kostnad på 640kr (och eventuell dröjsmålsränta). Ärendet tas då över av Kronofogden. Denna myndighet har mycket stora befogenheter gällande att driva in obetalda skulder. Om inte kredittagaren lyckas betala tillbaka kan de bland annat genomföra löneutmätning eller utmätning av egendom. Löneutmätning betyder kortfattat att Kronofogden tar kontakt med arbetsgivaren och får delar av kommande lön för att betala av gällande skuld.

Vad framgår på inkassokravet?

Till stor del är det samma information på ett inkassokrav som på en betalningspåminnelse. En skillnad är däremot att ett inkassokrav nästan alltid har en påtryckning. Det kan exempelvis stå att om skulden inte regleras kommer den att gå till Kronofogden vilket resulterar i ännu fler kostnader. Denna påtryckning brukar inte framgå på en påminnelse.

En annan skillnad är att extrakostnaden för påminnelsen är 60kr medan Inkassokravet kostar 180kr.

Det som tydligt ska framgå är kreditgivare, kredittagare, vad skulden gäller, kostnader som uppkommit på grund av obetald skuld och förfallodatum.

Vad är det för skillnad på en betalningspåminnelse och ett inkassokrav?

Likheten mellan en betalningspåminnelse och ett inkassokrav är att det är en tydlig påminnelse om att en skuld inte är betald i tid. Men skillnaderna är mycket stora mellan dessa två ”påminnelser”

För det första faller inte en betalningspåminnelse inom Inkassolagen. Det finns en lagar som reglerar påminnelser men det är alltså inte samma lagar som styr inkassokravet. Eftersom inkassokrav ligger under inkassolagen är det datainspektionen man ska vända sig till om man har tekniska frågor kring detta.

För det andra har ett inkassokrav någon slags påtryckning. Det vanligaste är att man i detta krav framställer att fodran kan dras till domstol eller överlämnas för betalningsföreläggande hos Kronofogden. Påtryckningen kan även handla om att ett avtal kommer att brytas. Det kan exempelvis gälla om man har ett hyresavtal, tv-abonnemang eller liknande.