Nya räntesatser på Swedbank kreditkort

swedbank kreditkort storrutaSwedbanks kreditkort får i vår recension 7 av 10 poäng men på underrubriken ”Ränta och Räntefria Dagar” ges högsta poäng (5/5). En orsak till det höga delbetyget är att räntan är betydligt lägre än hos många andra kreditkort. Räntan har länge legat på 10,7% – men sänktes i april till 10,45%.

Om räntesatsen bör väga tungt eller inte i val av kreditkort beror främst på hur kreditkortet kommer att användas. Många har det enbart som ett sätt att samla alla utgifter på en och samma faktura samtidigt som poäng och bonussystem kan utnyttjas. Dessa personer utnyttjar kreditmöjligheten mycket sällan och behöver därmed inte fokusera speciellt mycket på om årsräntan är 10% eller närmare 15%.

För andra skapar kreditkortets kredit en säkerhetsbuffert och därmed en kredit som används relativt ofta. Fördelen är att återbetalning kan ske extremt flexibelt utifrån hur den egna ekonomin ser ut månad för månad. Alla kreditkort har visserligen en lägsta summa som måste betalas tillbaka varje månad men utöver det kan man själv välja hur mycket som ska betalas tillbaka på krediten.

Om kreditkortet används på detta sätt bör räntan väga relativt tungt i val av kreditkort och sådant fall kan Swedbanks kreditkort vara ett bra alternativ att jämföra. Banken har länge legat lägre gällande räntenivå än stora kreditkortsbolag. De valde även i april 2016 att sänka räntan något. Detta från 10,7% till 10,45%.

Räntesatsen kan exempelvis jämföras mot Preem (17%), Supreme Card (16,32%) och Nordea Gold (9,2%) Men här ska tilläggas att Nordea Gold har avgifter som gör att den effektiva räntan är högre.

Billigaste kreditkortet 2016

Med en årsränta på 10,45% erbjuder inte bara Swedbank en låg ränta – de har till och med Sveriges lägsta ränta. Detta visade en undersökning som ekonomitidningen Privata Affärer genomförde i början av sommaren 2016. De presenterade då 100 svenska kreditkort utifrån dess nominella ränta och dess effektiva räntan.

Swedbanks kreditkort har en årsränta på 10,45% och en effektiv ränta på 10,74%. Det gjorde att kortet kom på delad första plats med Sparbankernas kreditkort med exakt samma siffror. Bägge dessa kort har en årsavgift på 195kr.

Det fanns alltså flera kort med lägre ränta men då skapade högre avgifter den högre effektiva räntan. Ett exempel kan tas från Nordea Premium MasterCard. Räntan är enbart 8,55% och därmed den lägsta årsräntan av de kort som tidningen jämförde. Men kortet har en årsavgift på 600kr. Det finns även kort utan ränta alls, ex. American Express, men då dessa har så hög årsavgift valde Privata Affärer att utesluta dem ur jämförelsen.

bild ränta nerLägre ränta – men ytterst liten skillnad

Privata Affärer valde även att undersöka hur räntesatsen har ändrats över tid på de svenska kreditkorten. Med tanke på att reporäntan sänkts och därmed även räntan för privatlån och bolån skulle det inte varit oväntat om även räntesatserna på kreditkorten sänkts över tid. Men skillnaden är liten.

År 2014 var den genomsnittliga räntan på kreditkort 14,2%. Två år senare var den genomsnittliga räntan enbart 0,4%-enheter lägre. Med andra ord 13,8%. Någon förändring är det alltså inte att tala om. Dessutom visade det sig att nya aktörer erbjuder de högre räntorna. Den som vill ha låg ränta på sitt kreditkort bör i första hand teckna ett kort hos någon av storbankerna. På denna punkt får alltså storbankerna mycket bra betyg. Vanligtvis brukar det vara lättare att hitta bästa villkoren hos olika nischbankerna – men när det gäller kreditkortsränta som dominerar storbankerna ännu.