Recensioner uppdaterade – Trender inom lån

Under de första månaderna i år har samtliga lånerecensioner på Sverigekontanter uppdaterats gällande allt från lånebelopp och räntenivåer till dess betyg. En generell trend kan ses att allt högre belopp erbjuds samt att kontokrediterna växer i antal.

Även om inte kreditbolagen i Sverige ändrar sina räntor och villkor speciellt ofta så sker ändå justeringar. Målet är att samtliga recensioner på Sverigekontanter ska spegla informationen på dessa kreditbolags hemsidor så det på ett tydligt sätt ska gå att se dess fördelar och nackdelar. Det är orsaken till att samtliga lånerecensioner har granskats och jämförts mot gällande villkor.

Utöver att ett par kreditbolag har lagt ner sin verksamhet så är det framförallt två röda trådar som går att se.

Höjda lånebelopp

Under det senaste året har flera kreditgivare valt att höja maximalt lånebelopp. Här kan exempelvis Lendify nämnas som ändrat högsta belopp från 350 000 kr till 500 000 kr.

Ett flertal låneförmedlare har även höjt högsta belopp att jämföra via deras tjänst. Högsta belopp har länge varit 500 000 kr men under 2017 och början av 2018 höjde exempelvis Advisa, Freedom Finance och Axo Finans beloppet till 600 000 kr. Detta utifrån att minst en av de samarbetande bankerna till dessa låneförmedlarna höjt sitt högsta lånebelopp till just denna summa.

Det är däremot fortfarande ytterst få banker som erbjuder lån på 600 000 kr i privatlån. På Sverigekontanter är det enbart Bank Norwegian som har detta belopp. I annat fall är 500 000 kr eller 350 000 kr högst.

Även inom krediter med högre räntesatser (ofta kallade snabblån) har flera aktörer höjt maximalt lånebelopp. I vissa recensioner har detta medfört att betyget sänkts då lånebeloppen anses vara för stort i förhållande till ränta och amorteringstid.

axo finans låna 600 000

Axo Finans är en av aktörerna som höjt belopp under 2017

Kreditkonton ökar  

Den andra trenden är att antalet kreditkonton har ökat mycket kraftigt. Det kan finnas flera orsaker till det. En orsak är det i år presenterades en utredning med förslag för kommande lag gällande ”högkostnadskrediter”. Med andra ord krediter som har en effektiv ränta på över 40%.

Samtidigt finns det information om att kontokort och kontokrediter eventuellt inte behöver omgärdas av denna lag. Att ett flertal snabblåneföretag valt att lansera kontokredit alternativt göra om sina låneprodukter till kontokrediter kan alltså ha att göra med denna kommande lagändring. Därmed kan de behålla den högre räntan eftersom produkten inte är ett lån.

Ett annat alternativ till att kontokrediter ökar i antal kan vara att tjänsten just uppskattas av kunderna i större grad. Överlag har kontokrediter lägre ränta än snabblånen, mer flexibel återbetalning samt finns alltid tillgänglig. En person som tecknar ett lån och återbetalar detta måste göra en ny låneansökan nästa gång pengar behövs. Med en kontokredit finns krediten tillgänglig hela livet (oavsett om de ekonomiska förutsättningarna har ändrats). Detta åtminstone om återbetalning skett enligt avtal.

kreditkontot reklam

Under kommande månader kommer samtliga kreditkortsrecensioner att uppdateras och därefter kommer en presentation kring de trender som finns inom detta område lyftas upp. Bland annat handlar det om lägre bonusar samt att fler kort har  så kallas reward-system.