Rörlig ränta inte lika eftertraktad

Under ett flertal månader har den rörliga räntan varit överlägset vanligast när bolån har tecknats. Men nu väljer allt fler att binda bolånen. Detta kan ses som ett tecken på att fler bolånetagare tror att räntebotten är nådd och att man tror att räntan kommer att röra sig uppåt inom en snar framtid.

I november 2015 var det hela 83% av alla som tecknade bolån hos SBAB som valde rörlig ränta på bolånet. Månaden efter var det 82% vilket kan ses som bara en liten förändring. Men ser man över tid är trenden helt klart att fler väljer att binda räntan. Sänkningen i andelen som valde rörlig ränta fanns även månaden före d.v.s. från oktober till november.

Enligt Tor Borg (SBAB) så är orsaken till stor sannolikhet att många tror att räntan inom en snar framtid kommer att röra sig uppåt. Samtidigt säger han i en intervju till DI.se att svenska bolånetagare fortfarande är mycket ”blottade för en ränteuppgång”. Med andra ord att det skulle slå hårt mot många låntagare om räntan skulle gå upp till normalare nivåer utan att man som låntagare bundit räntan på denna låga nivå.