Så viktigt är det att jämföra lån

Går det att spara pengar på att jämföra lån? Absolut – Vissa långivare erbjuder nämligen tredubbla räntenivåer än andra. Det visar en undersökning som Sverigekontanter genomfört.

Att det är viktigt att jämföra lån hos flera banker är något som ofta förmedlas på Sverigekontanter.se. Det finns flera punkter att jämföra men de flesta skulle nog säga att räntenivån är den mest avgörande. Ändå är det förhållandevis många som inte jämför utan ansöker om lån hos en enda aktör för att sedan teckna lån där. Men det kan skapa stora onödiga kostnader.Detta visar ett test som vi har genomfört.

Samma förutsättningar

För att exakt samma förutsättningar skulle gälla genomfördes en låneansökan via Lendo. Därmed fick alla banker som jämfördes låneansökan samtidigt varpå de svarade inom 24 timmar. Då samtliga långivare fått exakt samma information om låntagaren kan alltså räntejämförelsen ses som mycket trovärdig.

Lånet

Personen genomförde en låneansökan på 20 000 kr med en amorteringstid på 3 år. Personen hade ingen betalningsanmärkning eller andra privatlån.

Stor skillnad mellan högst och lägst effektiv ränta

De banker som gav bäst effektiv ränta var följande:

ICA-banken – 4,91%

SEB – 5,22%

SevenDay – 5,38%

Tre stora andra nischbanker gav följande:

COOP 7,88%

Santander 9,03%

Marginalen Bank 10,22%

Redan här går det alltså att se en mycket stor skillnad mellan bankerna. Både Santander och Marginalen Bank ligger nästan dubbelt så högt som de billigaste alternativen. Men ännu dyrare alternativ skulle även finnas att välja på.

Wasa Kredit 15,51%

Collector Bank 15,67%

Resurs Bank 20,46%

I detta fall ligger alltså Resurs Bank på en räntenivå som är fyra gånger så hög som ICA.

 

Vad ligger bakom skillnaderna?

I detta fall var Resurs Bank överlägset sämst. Men det behöver inte betyda att de alltid erbjuder sämst ränta. Det finns nämligen två faktorer som kan förklara denna stora skillnad.

Hur sker kreditbedömning

Alla banker är skyldiga att göra en kreditbedömning innan de avgör om en person ska få låna pengar eller inte. Däremot finns ingen lag som reglerar exakt vad bankerna ska ta ställning till. Även om bankerna fått tagit del av exakt samma information så kan de alltså värdera denna information på helt olika sätt. En bank kan lägga stor vikt vid låntagarens inkomst, medan andra fokuserar på anställningsform och antal år man varit anställd. Uppenbarligen var det någon information som gjorde att Resurs Bank valde den höga räntenviån.

Vilken kundgrupp ligger i fokus

En annan punkt som kan avgöra räntan är vilken kundgrupp som banken vänder sig mot. En del banker (ej Resurs Bank) tillåter exempelvis betalningsanmärkningar och med den högre risk som då tas ges även en högre ränta.

Jämför alltid!

Även om det kan finnas specifika orsaker till att Resurs Bank låg högst vid just detta tillfälle så visar denna jämförelse tydligt att det är extremt viktigt att jämföra räntor hos flera långivare innan lånet tecknas. Vem vill betala ca 20% i ränta när det finns möjlighet att istället betala ca 5%?

Den som valde Resurs Bank i detta tillfälle hade fått totalt återbetala 27 795kr

Valdes istället ICA hade totalt att återbetala varit 22 381 kr

Det lönar sig att jämföra…

Besök Lendo för att sänka dina lånekostnader