Stor skillnad i priserna på kreditkorten

I Råd & Rön nr 1/2017 presenterades en tabell över kreditkort från sju större banker i Sverige. De banker som jämfördes var Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Ikano, ICA, Länsförsäkringar och Coop.

Sammanställningen var på bankernas bank-, betal och kreditkort.

Årsavgift

handelsbanken platinum storrutaGällande kreditkort var det enbart Ikano som erbjöd ett kort utan årsavgift. Coop Betala Efter var visserligen även gratis men detta är ett betalkort och har därmed inte samma funktion som kreditkorten.

Dyrast var Handelsbanken Platinum med en årsavgift på 2400kr. Det som inte framgår är att detta kort ger kortägaren Concierge Service. Kreditkort med denna service kostar alltid minst 2-3000kr eftersom servicen är så omfattande. Utöver det ingår även tillgång till lounger, bonusprogram och rabatter på kortet.

Ränta

Ännu en gång utmärkte sig Handelsbanken Platinum. Detta med en räntesats på enbart 4,55%. Det är extremt lågt i förhållande till andra kreditkort på marknaden. En medelränta kan sägas vara ca 15%. Däremot är det tydligt att bankerna överlag har låg ränta på sina kreditkort. Det var enbart Ikano som hade en ränta på över 13%.

När Privata Affärer gjorde en undersökning på ca 100 kreditkort (2016) visade det sig att storbankerna överlag låg bra till gällande räntenivå. Swedbank tog då första platsen med ”Bäst effektiv ränta”. Tilläggas bör att Handelsbanken Platinum inte var med i jämförelsen. Detta eftersom detta kort räknas som ett ”Premiumkort”.

Valutväxlingspåslag
coop med mera mer storrutaDe som vill handla så billigt som möjligt i utlandet bör i möjligaste mån undvika bankernas egna kort. Av dessa sju var det enbart Coop Med Mera Mer som inte hade detta påslag. De andra hade ett påslag på 1,5-1,75%. En låg procentsats som ändå kan innebära stora summor för de som är utomlands längre perioder, eller använder kortet flitigt på resan.

Uttag i utlandet

Även när det kommer till kostnader för uttag i utlandet (utanför EU) är dessa kort generellt dyra. Coop Med Mera Mer sticker ut genom att ha gratis uttag. Detta tillsammans med ICA Bankkort Plus. De andra har en avgift på ca 2% av uttaget belopp men minst 30-40kr.
På utlandsresan är det tydligt att Coop Med Mera Mer är det bästa kortet. Detta åtminstone utifrån jämförelsen av avgifter. Ett kort som däremot inte var med i jämförelsen är Santander Mitt kort. (Erbjuds ej längre)  Ett av de mycket få kort som inte har valutapåslag eller uttagsavgift. Detta i likhet med COOP men Santander har inte heller någon årsavgift vilket Coop Med Mera Mer har.

Uttag i Sverige

Det är vanligt att det är samma avgift för kontantuttag i Sverige som i utlandet (utanför EU). Så är det hos de flesta kort men med vissa undantag. Länsförsäkringar tar ingen avgift för uttag i Sverige men gör detta i utlandet.

Missvisande jämförelse

Trots att Råd & Rön skriver att det är viktigt för kunderna att jämföra vilka extrafunktioner (försäkringar, bonus m.m.) som följer med korten så valde de att enbart jämföra korten utifrån dess kostnader. Därmed blir jämförelsen något missvisande då dyra kort ofta har betydligt fler förmåner än de billigare. Dessutom kan två punkter lyftas upp där jämförelsen haltar.

Inte alla kort

I den jämförelse som Råd & Rön gör finns 7 banker representerade. Det ska direkt påpekas att det finns fler banker som har betal- och kreditkort. Exempelvis har man uteslutet Skandia vilket är en komplett bank samt Santander som erbjuder Kort, Lån och Sparande. Detta gör att jämförelsen blir något haltande. Även om de valt att utesluta aktörer som inte är kompletta banker så borde Skandia varit med.

Nämner inte ”Annan försäkring”

I den sista kolumnen anges ”Annan försäkring”. Där har Råd & Rön skrivit ut de övriga försäkringar som korten har, utöver reseförsäkring. Men de har enbart nämnt en enda försäkring. Detta att Handelsbanken Platinum har ”Trygghetsförsäkring”. Inte en enda mer försäkring nämns i kolumnen. Detta trots att följande kort exempelvis har:

Nordea Credit – Allriskförsäkring, Leveransförsäkring

Swedbank – Allrisk, Prisskydd och förlängd garanti

Det Råd & Rön visar är att det är viktigt att jämföra kreditkort. Däremot är en jämförelse av sju utvalda banker inte helt representativ.