GE Money Bank

Uppdaterad:

GE MONEYBANK ÄR UPPKÖPT AV SANTANDER CONSUMER BANK. INFORMATIONEN NEDAN GÄLLER DÄRMED INTE LÄNGRE

 

GE Money Bank ingår i koncernen General Electrics. Koncernen har verksamhet i över 160 länder men GE Money Bank är ett svenskt företag som framförallt vänder sig mot den svenska och nordiska marknaden. Idag erbjuder banken lån, kort, sparkonton samt avbetalningslösningar via en rad olika butiker.

Banken har två olika privatlån som erbjuds. ”Mitt Lån” där lån kan tas på mellan 50.000 och 350.000kr samt ”Mitt Lån Bas” där man kan låna 10.000-200.000kr.

Storlek och Amorteringstid

Mitt Lån

Med en lånesumma mellan 50.000 och 350.000 vänder sig ”Mitt Lån” främst till de som vill låna större belopp. Det är även därför som detta lån ger lägre ränta än ”Mitt Lån Bas”. Se mer om detta under rubriken Ränta.

Däremot är valbar amorteringstid lika d.v.s. 2-12 år.

Mitt Lån BAS

Detta alternativ ger möjlighet till lån på lägre summor. Här är lånesumman man kan välja på mellan 10.000 och 200.000kr.

Amorteringstiden är 2-12 år.

Jämför Santander mot ca 20 andra banker – hitta bäst ränta via Lendo

Ränta

I likhet med de flesta andra kreditgivare av privatlån så erbjuder banken rörlig individuell ränta. Vilken räntesats som personen får beror på olika faktorer men spannet som banken erbjuder är 3,95%-12,95% på ”Mitt Lån”.  Detta är en mycket bra ränta och placerar GE Money Bank bland de bättre alternativen. Däremot finns det långivare som kan ge ner mot 3,25%. Men de har en bra räntenivå och presenterar denna mycket tydligt.

8/10

GE Money Bank Mitt lån

För de som istället väljer ”Mitt Lån Bas” erbjuds ränta på 4,95%-15,95% vilket kan ses som den gemensnittliga nivån på privatlån hos större aktörer.

Att erbjuda två olika privatlån kan både ses som positivt och negativt. Det positiva är att de kan erbjuda lägre ränta på lån med högre summor. Men det negativa blir att kunden har svårt att se vilket lån som egentligen ska väljas. Detta eftersom de överlappar varandra gällande summan. Vilket av de två lånen ska väljas om man ska ta ett lån på 100.000kr? Får man bättre ränta om man väljer det ena före det andra?

GE MONEYBANK ÄR UPPKÖPT AV SANTANDER CONSUMER BANK. INFORMATIONEN NEDAN GÄLLER DÄRMED INTE LÄNGRE

GE Money bank två privatlån

Ta lån hos GE Money Bank

Oavsett om ”Mitt Lån” eller ”Mitt Lån Bas” väljs ser ansökningsprocessen lika ut.

Det första man gör är att fylla i önskat lånebelopp samt på vilken tid som pengarna ska återbetalas på.

GE Moneybank att ta lån

När detta är ifyllt visas det tydligt vilken månadsavgift man skulle få om lånet beviljades. Detta är då beräknat på en exempelränta som år 2014 var 6,45%. Att snabbt se ett exempel på månadskostnad gör att man tydligare kan se hur stort lån man har råd med. Däremot ska man vara medveten om att exempelräntan kan både vara högre och lägre än den ränta man i praktiken kommer att få.

Under detta fylls personuppgifter i samt eventuella uppgifter kring medsökande person. Längst ned får man välja om betalningsskydd ska ingå eller inte. Läs mer om betalningskydd längre ned.

Efter att låneansökan är helt ifylld och inskickad tar det bara några minuter innan personen får svar på sin ansökan. Om man vill gå vidare i låneprocessen tackar man ja till låneförslaget varpå ett låneavtal skickas ut per post. Denna skrivs under och returneras och när detta underskrivna avtal når banken kommer pengarna att betalas ut.

Krav

Kraven för att ta lån på Ge Money Bank är lika oavsett vilket av de två privatlånsalternativen som väljs. Det som gäller är:

  • Fast årsinkomst på 110.000kr eller mer. Detta ska då komma från pensionsutbetalningar eller arbete.
  • Låntagaren måste minst vara 18 år
  • Några betalningsanmärkningar får inte förekomma

Varje låneansökan behandlas däremot individuellt så det är inte 100 % säkert att man får lån även om man uppfyller dessa krav.

GE Money Bank reklam

Låneskydd / Betalningskydd

Att erbjuda betalningskydd (eller låneskydd som de flesta andra banker kallar detta) blir allt vanligare och även något som GE Money Bank erbjuder sina kunder.

Med betalningsskydd får man månadskostnaden för lånet betalt i upp till 12 månader i de fall man blir arbetslös (ofrivilligt) eller förlorar arbetsförmågan.

För att bli beviljad låneskydd krävs det att man minst arbetar 17 timmar i veckan eller är egen företagare och har F-skattsedel. Dessutom ska man inte ha kunskap om kommande uppsägningar eller liknande. Man får inte heller ha en sjukdom samt måste ha en ålder mellan 20-64år.

För tydligare specifikation av krav – se hemsidan.

Kostnaden för betalningsskyddet är 9,44% av månadsbeloppet.

Appar

GE Money Bank har ingen app men däremot en enkel hemsida oavsett om den besöks visa en dator, mobil eller surfplatta. De kunder som även användes sig av SmartBudget kan koppla denna tjänst till sitt konto på banken.

GE MONEYBANK ÄR UPPKÖPT AV SANTANDER CONSUMER BANK. INFORMATIONEN NEDAN GÄLLER DÄRMED INTE LÄNGRE

Sammanfattning

Sammanfattning

GE Money Bank håller hög nivå på de flesta av punkterna som tas upp i denna artikel. Möjligheten finns att låna mellan 10.000-350.000 och detta till en bra räntenivå. Med lånekalkylator ser man ungefär vad lånekostnaden skulle bli per månad och ansökan är enkel och tydlig.

Den enda nackdelen med GE Money Bank är deras uppdelning med två privatlån. Tanken är god att erbjuda ett lån med något bättre villkor men det är otydligt vilket lån som låntagaren ska välja i de fall som man vill låna ett belopp som bägge alternativen erbjuder. Vore det då inte ha ett lån och erbjuda ett bredare räntespann?

GE MONEYBANK ÄR UPPKÖPT AV SANTANDER CONSUMER BANK. INFORMATIONEN NEDAN GÄLLER DÄRMED INTE LÄNGRE

GE Money Bank: Betyg /10